Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010
Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Ο πληθυσμός των δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων της Ευρυτανίας για τις προσεχείς εκλογές


Καταγράφονται όλοι οι Δήμοι, όπως αυτοί προκύπτουν από τις συνενώσεις άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και εκείνοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Επίσης, καταγράφονται οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες που συγκροτούνται σε κάθε Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/ 2010.Ο Πληθυσμός των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων προκύπτει από τη τελευταία απογραφή του πραγματικού πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001
Κάντε κλικ πάνω στη φωτογραφία για μεγέθυνση